Hero
_HGLogo-Primary_Green_RGB

Vår ambition är att bli den ledande ytentreprenören i Norden. Vi ska leverera tjänster inom murning, målning, plattsättning och golvläggning som vida överträffar kundernas förväntningar med god marginal.

Vi ska vara ledande inom hållbarhet, och vi är fast beslutna att odla expertis och utveckla talanger. Vi är stolta över våra lokala bolag och deras relationer, och tillsammans har vi förmågan att uppfylla nationella ramavtal.

1-1
1-1

ÅRSREDOVISNING 2022

Läs den omfattande rapporten om våra resultat förra året.

3 200 medarbetare i våra 101 företag bidrog till att 2022 också blev ett mycket bra år. Här får du lära känna våra lokala entreprenörer, våra medarbetare och vad vi har skapat tillsammans.

1
1

NATIONELLA OCH REGIONALA RAMAVTAL

Vi säkerställer att villkoren uppfylls och att leveransen sker i tid.

Vi har lång erfarenhet av nationella kontrakt och har utvecklat en organisation som säkerställer kontraktsförståelse och implementering av kontraktsvillkor genom samarbete mellan centrala och regionala resurser. Alla våra företag har ett gott rykte och är erkända i sina lokala samhällen. Hantverkargruppen och dess företag tillhandahåller effektiva och solida professionella hantverkstjänster.
2
2

HOPP INGÅR INTE I VÅR STRATEGI

Hantverksgruppen är på väg mot fortsatt tillväxt.

Det är dock nödvändigt att erkänna de potentiella riskerna i samhället och i vår tid. Därför är hopp inte en del av vår strategi. Planering för oförutsedda händelser är det.

Därför är det mycket viktigt för oss att bevara Craftsman Group-kulturen. Det är ett sätt att säkerställa att både vår koncern och alla våra lokala företag drar nytta av det sätt på vilket vi driver vår verksamhet. Vi följer noga resultatmått och analyserar kontinuerligt vår portfölj. Det är så vi planerar att fånga tidiga tecken på att saker och ting rör sig i fel riktning. Så att vi kan vidta åtgärder därefter.
3
3

VÅR STRATEGI

Det nya hemmet för hantverksindustrin.

Efter inträdet i Craftsman Group behåller företagen sitt företagsnamn, sin logotyp och sina kontor. Men de genomgår en fullständig omvandling av sitt sätt att göra affärer. De är inte längre bara lokala företag. De är en del av något större.
5
5

JOBBMÖJLIGHETER I HELA SVERIGE

Vill vara en del av en trygg och säker arbetsplats

Håndverksgruppen behöver fler duktiga kollegor i hela Sverige. Vi anställer murare, plattsättare, målare och golvläggare. Vi behöver också fler BAS, förmän, projektledare etc. Vi anställer yrkesarbetare, personer med erfarenhet, lärlingar från VGS och vuxenlärlingar. Vi erbjuder dig ett tryggt jobb med bra arbetsvillkor och mycket trevliga kollegor i en spännande koncern som växer snabbt.

6
6

BLI EN DEL AV HG

Vill du följa med på vår äventyrliga resa i norra Europa?

Vi vill att fler högkvalitativa ytbehandlingsföretag ska följa med oss på vår resa, så att vi tillsammans kan uppnå vårt mål att professionalisera branschen. För att bli störst måste man vara bäst, men i vår bransch blir man inte nödvändigtvis bäst på egen hand.